บล็อก

ชั้นวางสินค้าในคลังสินค้าเสียหาย ให้ ROS เป็นผู้ช่วยคุณ เมื่อใช้งานชั้นวางสินค้าไปนาน ๆ หลายคนอาจจะหลงลืมไปว่า ชั้นวางสินค้าเหล่านี้ต้องการการตรวจเช็คและดูแลให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย เพราะหากไม่มีการตรวจเช็กหรือซ่อมแซมเป็นเวลานาน อาจทำให้ชั้นวางสินค้าในคลังสินค้าเสียหายและเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาได้  โดยเฉพาะเรื่องของเสาเหล็กของชั้นวางสินค้าที่โก่งตัว ไม่ว่าจะโก่งตัวเพียงเล็กน้อยหรือโก่งตัวมากก็ตาม ก็อาจทำให้ชั้นวางสินค้าถล่มลงมาและสร้างความเสียหายต่อการทำธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้นยังอาจทำให้พนักงานเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ทำให้ผู้ประกอบการควรที่จะต้องมีการตรวจสอบและซ่อมชั้นวางสินค้าอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง (เพิ่มเติม…)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบชั้นวางสินค้า ติดต่อ