มาตรฐานการวัดความเสียหาย

เนื่องจากประเทศไทยไม่มีมาตรฐานสำหรับการใช้งานและการดูแลระบบจัดเก็บสินค้า ROS จึงได้อ้างอิง มาตรฐานของยุโรป คือ Steel static storage systems มาตรฐานการใช้งานและการดูแลอุปกรณ์เก็บสินค้า EN15635 ซึ่งจะจัดหมวดหมู่ระดับความเสียหายในโครงสร้างและการดำเนินการต่าง ๆ

เมื่อตรวจสอบโครงสร้างการติดตั้งแท่นวางสินค้า

การชำรุดจะถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม และแบ่งเป็นสีต่าง ๆ ดังนี้

สีเขียว: ความเสียหาย/การโก่งตัว อยู่ในระยะปลอดภัย แต่ควรบันทึกและตรวจสอบในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรร้ายแรง

สีเหลือง: ความเสียหาย/การโก่งตัว อยู่ในระดับมากเกินกว่าจะจัดในหมวดหมู่สีเขียว แต่ยังคงน้อยกว่าสองเท่าของระดับสีเขียว ดังนั้น ส่วนที่เสียหายต้องได้รับการซ่อมแซมอย่างช้าที่สุดภายใน 4 สัปดาห์หลังจากที่ได้สังเกตเห็นความเสียหายนั้น

 สีแดง: ความเสียหาย/การโก่งตัว มากกว่าสองเท่าของระดับสีเขียว ควรจะรื้อโครงสร้างลงและซ่อมแซมให้เร็วที่สุด

การดำเนินการตามการประเมินความเสียหายด้วยรหัสสี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบชั้นวางสินค้า ติดต่อ