บริการของเรา

ระบบการซ่อมแซมเสาของ ROS ทำงานอย่างไร

ขั้นที่ 1

ช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีของ ROS™ ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นของเสา เพื่อให้แน่ใจว่าระดับความเสียหายยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยที่สามารถใช้ระบบการซ่อมแซมเสาที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของเราได้

ขั้นที่ 2

ใช้แม่พิมพ์ที่เหมาะสมกับเสาที่ต้องการซ่อมและผ่านการขึ้นรูปด้วยวิศวกรรมที่มีความแม่นยำสูง เพื่อความปลอดภัยของเสาที่ได้รับความเสียหาย
ส่วนแรงดันไฮดรอลิกที่ควบคุมได้จะถูกนำมาใช้ผ่านกระบวนการซ่อมแซมที่ทันสมัยของเรา ซึ่งมีการทำงานแบบสามมิติ ทำให้มั่นใจได้ว่าเสาจะกลับมามีรูปร่างที่ถูกต้องทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และมุมของเสา

ขั้นที่ 3

หลังจากจบขั้นตอนการซ่อมแซมแล้ว ก็จะค่อย ๆ ปล่อยแรงดันไฮดรอลิก และถอดแม่พิมพ์ออก จากนั้นก็จะได้เสาที่ซ่อมแซมเสร็จแล้วเรียบร้อย โดยมีทั้งรูปร่าง สัดส่วน ความแข็งแรง และการทำงานที่เหมือนเดิมอย่างแน่นอน เราการันตี!

ชมวิดีโอสาธิตของเรา

สนใจบริการของเรา

หรือต้องการตรวจสอบความปลอดภัยและความเสียหายของเสา