เพิ่มความปลอดภัยของชั้นวางสินค้าอย่างไรให้คุ้มค่าและปลอดภัย

6 วิธีเพิ่มความปลอดภัยในคลังสินค้า - ROS Thailand
ขึ้นชื่อว่ากิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม คลังเก็บสินค้า บริษัทขนส่ง หรือบริษัทผลิตสินค้าต่าง ๆ หัวใจสำคัญในการเพิ่มมาตรฐานให้กับโรงงานทุกแห่ง คงหนีไม่พ้นเรื่องของความปลอดภัยในคลังสินค้าที่ควรเป็นสิ่งแรก ๆ ที่ผู้ประกอบการควรคำนึงก่อนเสมอ เพราะนอกจากจะช่วยสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของคลังสินค้า ยังจะเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงานภายในโรงงานด้วย อีกทั้งยังจะเป็นการช่วยควบคุมคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในสภาพดี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอันตราย ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย
ฉะนั้นแล้ว การรู้จักถึงวิธีการตรวจสอบชั้นวางสินค้า และวิธีการรักษาความปลอดภัยของชั้นวางของจึงเป็นสิ่งที่ทุกโรงงานต้องเตรียมพร้อมเอาไว้อยู่เสมอ วันนี้ ROS จึงขอนำเสนอคู่มือความปลอดภัยในคลังสินค้า 6 ข้อที่ทุกโรงงานอุตสาหกรรมควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
6 วิธีเพิ่มความปลอดภัยในคลังสินค้า - ROS Thailand

6 วิธีเพิ่มความปลอดภัยภายในคลังสินค้าคุณ

1. ออกแบบคลังสินค้าให้มีลักษณะเหมาะสมต่อการใช้งาน

สิ่งสำคัญอย่างแรกที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อเริ่มสร้างคลังสินค้าก็คือ การออกแบบสัดส่วนของพื้นที่ภายในคลังสินค้า รวมไปถึงชั้นวางต่าง ๆ ให้เหมาะสม โดยต้องดูถึงรูปแบบการใช้งานและประโยชน์การใช้สอยเป็นหลัก เพื่อทำให้สินค้าชนิดต่าง ๆ สามารถถูกจัดวางเรียงได้อย่างเป็นหมวดหมู่ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นแล้ว ยังจะสร้างความปลอดภัยในคลังสินค้าอีกด้วย

2. อบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัย

เมื่อพูดถึง ‘Safety First!’ เรามักจะคุ้นหู คุ้นตากับคำนี้เมื่ออยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม คลังจัดเก็บสินค้า หรือเขตก่อสร้าง เนื่องจากความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หรือแม้กระทั่งพนักงานควรให้ความสำคัญ ดังนั้นแล้ว ภายในคลังสินค้า ควรมีการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในคลังสินค้า วิธีการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ รวมไปถึงวิธีการประเมินความเสียหายชั้นวางสินค้าเบื้องต้นให้แก่พนักงาน เพราะเมื่อหากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้ว พนักงานจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ หรือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้

3. ติดตั้งระบบความปลอดภัยภายในคลังสินค้า

คุณควรหมั่นตรวจสอบและให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยภายในคลังสินค้าอยู่เสมอ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีตัวช่วยในการตรวจสอบความปลอดภัยในคลังสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น กล้องวงจรปิด เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เครื่องดักจับควัน ป้ายเตือนอันตรายแบบดิจิทัล สารดูดความชื้น ฯลฯ ซึ่งวิธีเหล่านี้ล้วนสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต่อการทำงานของเหล่าพนักงานได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับทั้งผู้ประกอบการและพนักงานด้วย

4. ตรวจสอบคุณภาพของชั้นวางของและคลังสินค้าอยู่เสมอ

ไม่ว่าชั้นวางของนั้นจะใหม่แค่ไหน อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เสมอ เราขอแนะนำให้ทุกโรงงานและคลังเก็บสินค้ามีการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของชั้นวางสินค้าอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน

5. เพิ่มมาตรการข้อห้ามต่าง ๆ แก่พนักงานที่อาจเสี่ยงต่ออันตรายได้

การดื่มเครื่องดื่มมึนเมา การใช้สารเสพติด การสูบบุหรี่ ฯลฯ ล้วนเป็นสิ่งต้องห้ามในการปฏิบัติงานภายในโรงงานและคลังสินค้า เพื่อความปลอดภัยต่อคนและสิ่งของ เราขอแนะนำให้คุณมีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงงานอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และไม่มีใครเสี่ยงต่อการทำเรื่องใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

6. มีการวางระบบป้องการสัตว์และแมลงต่าง ๆ ภายในคลังสินค้า

อีกหนึ่งปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัยภายในคลังสินค้า นั่นก็คือเรื่องสัตว์และแมลงต่าง ๆ ที่หากคุณพบแล้วไม่กำจัด หรือปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน สัตว์เหล่านี้อาจทำให้สินค้าต่าง ๆ ภายในคลังเสียหายได้ รวมทั้งยังเป็นต้นเหตุของการเกิดเชื้อโรค และสิ่งสกปรกภายในคลังสินค้าอีกด้วย ดังนั้นแล้ว เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งระบบป้องกันสัตว์และแมลงต่างๆ และทำการตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการสร้างท่อน้ำยาป้องกันสัตว์ การใช้สารเคมีเพื่อกำจัดสัตว์ หรือการวางกับดัก เป็นต้น
การเพิ่มความปลอดภัยในคลังสินค้าเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยาก ซึ่งหากคุณคือผู้ประกอบการ หรือเจ้าของโรงงานที่มีคลังสินค้า เราขอแนะนำวิธีการรักษาความปลอดภัยของชั้นวางของทั้ง 6 ข้อนี้ เพื่อทำให้คลังสินค้าของคุณมีมาตรฐานและประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการมากขึ้น รวมทั้งยังสร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และองค์กรอีกด้วย
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Other Blog

อุปกรณ์จัดเก็บในคลังสินค้า - ROS Thailand

ออกแบบคลังสินค้าให้ปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในคลังสินค้า

รู้หรือไม่ คลังสินค้าถือเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับการแข่งขันในด้านธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกส์ ที่เป็นผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่ต้องการใช้งานคลังสินค้าเพื่อการจัดเก็บ คำถามก็คือ ในฐานะเจ้าของคลังสินค้า การมองหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในคลังสินค้าและการออกแบบคลังสินค้าให้ดีควรที่จะต้องใส่ใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ? เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับคำตอบก็คือ ควรเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนโครงสร้างและพื้นที่ต่าง ๆ ของคลังสินค้า รวมถึงการเลือกชั้นวางสินค้า ไปจนถึงอุปกรณ์ยกขนและจัดเก็บในคลังสินค้า เพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างรอบด้านและตอบสนองความต้องการในการใช้งานได้มากที่สุดแม้ว่าการออกแบบคลังสินค้าและชั้นวางสินค้านั้นจะตอบสนองการใช้งานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่โครงสร้างของคลังสินค้าแต่ละแห่งใช่ว่าจะตอบโจทย์การใช้งานได้เหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นระบบชั้นวาง เลย์เอาท์ ไปจนถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ในคลังสินค้าว่ามีอะไรบ้างที่ต้องจัดเตรียม เพื่อให้เสริมการทำงานได้อย่างเหมาะสมที่สุดวันนี้ ROS ขอพาทุกคนไปดูกันว่า ในการวางแผนออกแบบคลังสินค้าและคัดเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น ควรจะต้องพิจารณาถึงอะไรบ้าง

อ่านต่อ
ทำความรู้จักประเภทของชั้นวางของมีกี่ประเภท - ROS Thailand

จัดสินค้าให้เป็นระเบียบ ด้วยการเลือกชั้นวางสินค้าให้เหมาะสม

เมื่อพูดถึงการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าหรือโรงงาน แน่นอนว่าชั้นวางพาเลทหรือชั้นวางสินค้าต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้การจัดวางของเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ยังสามารถช่วยแยกหมวดหมู่และประเภทของสินค้าได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าจากการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งชั้นวางของในคลังสินค้าในแต่ละประเภทนั้นมีให้เลือกแตกต่างกันออกไป เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการจัดเก็บสินค้าขนาดต่าง ๆ วันนี้ ROS เลยอยากจะพาทุกคนไปดูกันว่า Rack วางสินค้ามีกี่ประเภท รวมถึงการเลือกชั้นวางสินค้าในแต่ละประเภทควรเลือกอย่างไรให้เหมาะกับการจัดเก็บ ถ้าพร้อมแล้วมาดูกัน

อ่านต่อ
6 อุปกรณ์ที่จำเป็นในคลังสินค้า - ROS Thailand

อุปกรณ์ในคลังสินค้าที่ทุกอุตสาหกรรมควรมี

เครื่องมือและอุปกรณ์ในคลังสินค้ามีหลากหลายประเภท แต่ชิ้นไหนที่จำเป็นบ้าง? ROS Thailand แนะนำ 6 อุปกรณ์ในคลังสินค้าที่มีไว้ ชีวิตง่ายขึ้นแน่นอน

อ่านต่อ

ต้องการให้เราเข้าไปประเมินความเสียหายของชั้นวางสินค้าอยู่ใช่ไหม