ราคา

วิธีเลือกแพ็คเกจที่ใช่สำหรับบริษัทของคุณ

เลือกตามความเหมาะสมของ 3 ปัจจัยนี้

จำนวนการซ่อม

จำนวนคลังสินค้า/โรงงาน

จำนวนครั้งในการเข้าซ่อม

จำนวนการซ่อม

ด้วยเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรของเรา เราสามารถซ่อมแซมเสาชั้นวางพาเลทได้ 12 เสาต่อการเข้าซ่อม โดยอิงจากการทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ชั่วโมง

จำนวนคลังสินค้า/โรงงาน

เราสามารถเข้าซ่อมและดูแลชั้นวางสินค้าในคลังสินค้าได้หลายแห่ง
ดังนั้นเลือกแพ็คเกจที่เหมาะสมกับบริษัทคุณ และแจ้งจำนวนคลังสินค้าที่คุณต้องการให้เราเข้าไปซ่อมแซม

จำนวนครั้งในการเข้าซ่อม

การเข้าซ่อมในแต่ละครั้งเรารับประกันการซ่อมเสาชั้นวางสินค้าได้ถึง 12 ต้นภายเขตกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง

เช่นนั้นแล้ว คุณจะเลือกวางแผนให้เราการเข้าซ่อมกี่ครั้ง?

แพ็คเกจ จำนวนคลังสินค้า/โรงงาน จำนวนครั้งในการเข้าซ่อม จำนวนการซ่อม ราคาต่อการซ่อมเสาชั้นวางสินค้า 1 เสา (บาท)
Standard 1 เลือกได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4 ครั้ง เลือกได้ตั้งแต่ 12 ถึง 48 repairs 2100
Intermediate 2 เลือกได้ตั้งแต่ 5 ถึง 8 ครั้ง เลือกได้ตั้งแต่ 60 ถึง 96 repairs 1900
Advanced 2 เลือกได้ตั้งแต่ 9 ถึง 12 ครั้ง เลือกได้ตั้งแต่ 108 ถึง 144 repairs 1700
Unlimited 3 เลือกได้ตั้งแต่ 13 ครั้ง หรือ มากกว่านั้น เลือกได้ตั้งแต่ 156 ครั้ง หรือ มากกว่านั้น 1600

สนใจบริการของเรา

หรือต้องการตรวจสอบความปลอดภัยและความเสียหายของเสา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • รารับประกันการซ่อมเสาชั้นวางสินค้า 12 ต้นต่อครั้ง
  • วางมัดจำ 30%, และ 70% จ่ายตามจริงในแต่ละครั้งของการเข้าซ่อม คุณจะชำระค่าแพ็คเกจของคุณอย่างไร?
  • อายุแพ็กเกจ 1 ปี
  • การเข้าซ่อมทุกครั้งต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า
  • ทุกแพ็คเกจรวมค่าเดินทางแล้ว (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)